Palvelut

Kotimaankuljetuksetpikku_img_8931.jpg

- Sahauksen sivutuotteiden kuljetukset

  • Hake
  • Kuori
  • Puru

- Pyöreän puun kuljetukset

- Maa-ainesten kuljetukset mm

  • Murskeet
  • Sepelit
  • Hiekka
  • Sorapikku_img_8920.jpg
  • Multa

Maanrakennus

Erillaiset maanrakennuksen työt yli 30-vuoden ammattitaidolla mm.

- Vesi- ja viemärilinjat

- Teiden rakentaminen

- Rakennusten pohjat ja pihatpikku_img_8934.jpg

 - Ruoppaukset

- Louhinta

- Myös pienemmät maanrakennustyöt

Palveluksessamme  on ammattitaitoinen henkilökunta, joka on suorittanut mm. vesihygienia-, tieturva-, työturvallisuus- sekä panostajankoulutuksia